• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

DPS Kowal czyli Dom Permanentnie Sprawdzany

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Rozmowa z p. Piotrem Grudzińskim, Radnym Powiatu Włocławskiego, mieszkańcem Kowala. 

Nasz Głos: Podczas jednego ze swoich wystąpień zwrócił się Pan z apelem do Starosty, aby ten spowodował zniknięcie złych duchów, które krążą wokół DPS w Kowalu. Co miał Pan wtedy dokładnie miał na myśli?

Piotr Grudziński: Złe duszki, o których mówiłem, to oczywiście była metafora panująca w ośrodku i wokół niego. Wokół DPS w Kowalu krążą jak najbardziej ludzkie istoty, a bardzo interesuje je zajęcie stanowiska dyrektora Domu Pomocy.

N.G.: Na czym polega dokładnie te "krążenie"?

P.G.: Pani Jadwiga Rosiak − Dyrektor DPS pełni tę funkcję od początku istnienia domu bez jakichkolwiek merytorycznych zarzutów. Stąd osobom, które chcą zająć jej miejsce przyszedł do głowy pomysł, żeby zmusić ją do odejścia, dlatego też pojawiły się bezzasadne skargi na działalność dyrektora i, co było następnym krokiem, masowe kontrole w DPS.

N.G.: Z Pana słów wynika, że należy tu mówić o skoordynowanych działaniach owych „złych duchów”. Od czego one się zaczęły?

P.G.: Cała sprawa rozpoczęła się od skargi z dnia 15 marca 2011 r. jednego z mieszkańców Kowala, którego syn uczęszcza do Środowiskowego Domu Pobytu Dziennego. Skarga ta została skierowana do Starosty Włocławskiego i dotyczyła nieprawidłowości w przeprowadzaniu zajęć. W opinii piszącego skargę jego syn w czasie tych zajęć „jest regularnie tam bity” przez innych podopiecznych, za co winę ponosi „osoba nadzorująca działalność DPS”.

N.G.: Czy wszczęte było postępowanie wyjaśniające tą sprawę?

P.G.: Dyrektor DPS wszczęła postępowanie wewnętrzne mające na celu wyjaśnienie tej sprawy. Ponieważ skarga ta została skierowana do Starosty, to on, zgodnie z obowiązującym prawem przekazał ją do rozpatrzenia innym instancjom. Najpierw skargę rozpatrzył Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przeprowadził w DPS kontrolę, która nie stwierdziła nieprawidłowości.

N.G.: Czy na tym sprawa się zakończyła?

P.G.: Nie. Skarga powędrowała następnie do Rady Powiatu, ponieważ jest ona właściwa do rozpatrywania skarg na działalność dyrektorów jednostek organizacyjnych. Ale do tej sprawy wrócę za chwilę. Dnia 18 marca 2011 r. wpłynęła druga skarga byłej pracownicy DPS na działania p. Dyrektor, w której stwierdza, że przez wszystkie lata pracy podlegała mobbingowi, zmuszano ją do wykonywania czynności, do których nigdy nie została przeszkolona.

N.G.: Była to skarga od byłej pracownicy DPS?

P.G.: Tak. Osoba, która nie pracuje od 2008 roku pisze skargę na byłego pracodawcę trzy lata po rozwiązaniu umowy! Analizując te dwie skargi nie mogę nadziwić się temu zbiegowi okoliczności, że obie wpływają do Starostwa w przeciągu trzech dni.

N.G.: Czasami jednak takie zbiegi okoliczności się zdarzają. Czy jest to jednak podstawa do wysunięcia wniosków, że jest to celowe działanie osób trzecich?

P.G.: Jestem całkowicie przekonany, że tak w istocie jest. Proszę wyobrazić sobie, że cztery dni później, 22 marca 2011 r., wpłynęła do Starostwa kolejna skarga na Dyrektorkę, także od byłej pracownicy DPS! Treść tego pisma jest zadziwiająco podobna do poprzedniej skargi, w której były pracownik prawie kopiuje zarzuty znajdującej się pierwszym piśmie.

N.G.: Jakie były zawarte w tym piśmie zarzuty?

P.G.: Obok tych, które znalazły się w poprzedniej skardze byłej pracownicy, dodano ponadto, że Dyrektorka nagrody pieniężne przeznaczone dla wszystkich pracowników przekazywała sobie i innej, zaufanej pracownicy. Dziwnym „zbiegiem okoliczności” 4 kwietnia 2011 r. do sekretariatu Starosty wpłynęła kolejna skarga od wspomnianego już wcześniej ojca jednego z podopiecznych Środowiskowego Domu Pobytu Dziennego.

N.G.: Chodzi o pobicie, w sprawie którego już toczyło się postępowanie wyjaśniające?

P.G.: Tak. Jak wspominałem już, Starosta przekazał ją do Rady Powiatu, a Rada przekazała ją do Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący tej Komisji powołał zespól kontrolny, w którego skład wchodzę. Udaliśmy się do DPS w Kowalu w celu wyjaśnienia tej sprawy.

N.G.: Jakie są wyniki tej kontroli?

P.G.: Tej sprawy nie mogliśmy rozpatrzyć, ponieważ nie byliśmy władni, aby tego dokonać. Nie wolno nam przesłuchiwać pracowników DPS, co najważniejsze, nie wolno nam przesłuchać osoby pokrzywdzonej. Nie mamy takich uprawnień. W związku z tym, sprawa pobicia została skierowana do Wojewody, ponieważ zgodnie z przepisami prawa to on może zajmować się takimi rzeczami. Rada Powiatu zajmuje się sprawami organizacyjnymi, Wojewoda sprawami merytorycznymi.

N.G.: Czy w międzyczasie zajęto się rozpatrzeniem skarg byłych pracowników DPS?

P.G.: Wspomniany już przeze mnie zespół kontrolny dokładnie zbadał sprawę i rozpatrzył obie skargi. Okazało się, że piszący skargę podpisali oświadczenia o ukończonym przeszkoleniu w zakresie wykonywania obowiązków, do których wykonywania, w ich opinii, zostali zmuszeni pomimo braku specjalistycznych szkolenia. Ponadto nie potwierdziły się zarzuty zawarte w pismach, które dotyczyły zmuszania pracowników do kupowania we własnym zakresie środków ochrony osobistej, ponieważ środki te podobno nie były wydawane przez dyrekcję. Co więcej? Obie skargi dotyczyły świadczenia pracy przez te osoby w nadgodzinach, które nigdy nie były im wypłacone. W czasie czynności kontrolnych przedstawiono nam karty pracy pracowników. Po ich dokładnym sprawdzeniu okazało się, że także i te zarzuty nie potwierdziły się.

N.G.: Tutaj nasuwa mi się jednak pewna wątpliwość. Przecież dobrze wiadomo jest, że wspomniane przez Pana karty pracy nie zawsze muszą dokładnie odzwierciedlać stan faktyczny liczby godzin pracowników.

P.G.: W DPS, w przeciwieństwie do prywatnego zakładu pracy, nie może być takich rozbieżności! Wyobraźmy sobie sytuacje, że dzieje się coś złego, stan zdrowia któregoś z chorych pacjentów nagle się pogarsza i zajmuje się nim w tym czasie pracownik po godzinach swojej pracy, to powoduje ogromne kłopoty dla dyrektora. W mojej opinii, która wynika z przedstawionych w czasie kontroli dokumentów, nie jest możliwe, aby dochodziło do takich sytuacji.

N.G.: W ten sposób, w opinii Rady Powiatu, zarzuty zawarte w tych skargach nie potwierdziły się. Pozostaje jeszcze sprawa pobicia uczestnika zajęć w Środowiskowym Domu Pobytu Dziennego.

P.G.: W tej sprawie Wojewoda Kujawsko-Pomorski skierował zespół kontrolny do DPS w Kowalu, który nie potwierdził stawianych przez ojca chłopca zarzutów. Opinia w tej sprawie, podpisana przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – p. Dorotę Hass, skierowana została do Starostwa Powiatowego we Włocławku. W tym momencie wydarzyła się bardzo dziwna rzecz − Starosta nie ujawnił tego dokumentu. Dopiero po złożeniu przeze mnie zapytania w tej sprawie, p. Kazimierz Kaca przyznał się, że kontrola zlecona przez Wojewodę nie potwierdziła zasadności rozpatrywanej skargi.

N.G.: Sprawa więc jest w takim razie definitywnie zakończona?

P.G.: Ta akurat tak. W czasie prowadzonej kontroli ukazuje się pismo podpisane przez prawie wszystkich pracowników kowalskiego DPS mówiące, że w tej placówce dzieją się naprawdę złe rzeczy, ale nie z winy Dyrektora, tylko z przyczyn politycznych. Jako uzasadnienie podawane jest to, że tajemnicą poliszynela jest fakt, że jeden z pracowników Starostwa Powiatowego, notabene były mieszkaniec Kowala, ma ogromną chęć zostać szefem tej placówki. Opinia ta jest powszechna wśród wszystkich osób tam zatrudnionych.

N.G.: Czy na poparcie tak poważnego zarzutu skierowanego pod adresem urzędnika samorządowego osoby podpisane w tym piśmie przedstawiają jakieś dowody?

P.G.: W opinii osób podpisanych pod tym pismem zarzut ten jest w pełni zasadny; słyszą to ciągle od jednej ze współpracownic, która jest rodzoną-siostrą tego urzędnika.

N.G.: Wygląda mi to trochę na straszenie innych dzieci starszym bratem. Może jednak ta pani, bez wiedzy swojego brata, chciała w ten sposób podnieść swój autorytet wśród współpracowników?

P.G.: Oczywiście, że jest to możliwe.

N.G.: Takie zachowanie nie wydaje mi się, tu użyjmy delikatnego słowa, rozsądne.

P.G.: Zgadza się, tylko brakiem rozsądku można wytłumaczyć fakt, że tamta pani zaczęła głośno o tym mówić. W międzyczasie Starosta skierował do DPS-u kolejną kontrolę, która miała za zadanie kompleksowe zbadanie zasad funkcjonowania placówki, kontrolę przeprowadzonych przetargów, nadzór nad majątkiem jednostki.

N.G.: Niech zgadnę, nie stwierdzono żadnych uchybień.

P.G.: Tu Pana zaskoczę, w opinii kontrolujących znaleziono szereg uchybień, które skutkują w sierpniu tego roku skierowaniem przez Starostę do Dyrektorki DPS wystąpienia pokontrolnego. W odpowiedzi na to p. Dyrektor stwierdziła, że zespół powołuje się w protokole pokontrolnym na nieobowiązujące przepisy prawne. W czasie trwania czynności kontrolnych osoby dokonujące je nie znali obowiązujących przepisów prawa, co skutkowało niemożnością rzetelnego odniesienia się do stawianych zarzutów. Podkreśliła, że o pewnych sprawach, które dziś są stwierdzonymi nieprawidłowościami informowała Zarząd Powiatu. Niestety, Zarząd Powiatu przez trzy lata nie znalazł czasu, aby się do tych spraw ustosunkować.

N.G.: Jaka była reakcja Starostwa na to?

P.G.: Cisza, która panowała do dnia wczorajszego, tj. 13.10.2012 r., kiedy to rozeszła się nieoficjalna informacja, że Starosta poinformował tylko członków Zarządu, że jest przygotowana uchwała w sprawie odwołania Dyrektora DPS w Kowalu.

N.G.: Na jakiej podstawie?

P.G.: Na podstawie tego, że Dyrektor jest już w wieku emerytalnym. Musicie Państwo wiedzieć, że fakt ten nie jest żadną podstawą do odwołania kogokolwiek z zajmowanego stanowiska. Emerytura jest naszym prawem, a nie obowiązkiem, które musimy wykonać. Co innego, gdyby Pani Dyrektor była już na emeryturze i pobierała dodatkowo wynagrodzenie.

N.G.: Z drugiej strony może paść zarzut, że osoby w wieku emerytalnym nie powinny blokować miejsc pracy osobom, które nie nabyły jeszcze tych praw. W tym przypadku Starostwo może mieć rację.

P.G.: Powtarzam, że nie wolno nikogo zwalniać z pracy tylko dlatego, że ktoś nabył prawa emerytalne. Działania Starosty i służb jemu podległych nie zmierzają wcale do tego, żeby zwalniać emerytów i zatrudniać w to miejsce ludzi młodych.

N.G.: Dlaczego Pan tak uważa?

P.G.: Przykładem może być Skarbnik Starostwa. Gdyby wszyscy byli traktowani jednakowo – emeryci muszą przejść na emeryturę, to tamta Pani też powinna pożegnać się ze swoim stanowiskiem, a jest tak, że pobiera zarówno emeryturę, jak i wysoką pensję. Takich przykładów jest wiele, stąd moje twierdzenie, że Staroście wcale nie chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy dla młodych ludzi.

N.G.: Jakie mogą być konsekwencje podjęcia tej uchwały o odwołaniu Dyrektora DPS w Kowalu?

P.G.: Jeśli Pani Dyrektor skieruje sprawę do Sądu Pracy, to Starosta musi liczyć się z faktem, że przegra sprawę i zmuszony będzie do zapłacenia wysokiego odszkodowania. Nie muszę Czytelnikom przypominać, że zasądzone odszkodowanie zapłacą podatnicy, a więc tak samo Pan, jak i ja. To jest działanie na szkodę powiatu i nadawać się będzie do skierowania sprawy do prokuratury.

N.G.: Czy uważa Pan, że w przypadku DPS w Kowalu polityka przysłania merytoryczną pracę?

P.G.: Tak jest. Jeżeli urzędnicy nie potrafią oddzielić polityki od merytorycznych spraw to powinni przestać pełnić swoje funkcje. Musimy również sobie zdawać sprawę z tego, że Dyrektora o którym w samych superlatywach wypowiadają się zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy próbuje się zastąpić politykiem, i co gorsza zupełnie nieprzygotowanym merytorycznie do pełnienia tej funkcji.

N.G.: Dziękuję Panu za rozmowę. Z całą pewnością powrócimy jeszcze do tego tematu.

 

Komentarze  

 
0 # kowalak 2011-10-17 13:49
Pan Grudziński ubolewa nad kontrolami,trzeba zapytać co mają do powiedzenia pensjonariusze tego domu na temat pracy personelu.Personel chciałby żeby podopieczni spali i lezeli w pieluchomajtkach,a oni mieli świety spokój.Panu Grudzińskiemu tylko stołki w głowie a nie dobro chorych ludzi .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # jan 2011-10-18 08:33
To wielki skandal i wstyd. Pani Rosiak to wybitny podkreślam wybitny dyrektor. Szykowanie stołka dla byłego dyrektora nieudacznika to polityczna granda. Kowal nie ma szczęścia.
Polityczna koteria pana K. chciała usunąć nie tak dawno burmistrza w naszym mieści teraz dobierają się do wspaniałej życzliwej i dobrej kobiety. WSTYD! Społeczeństwo Kowala rozliczy Was za to kiedyś. Zostawcie DPS w Kowalu w spokoju!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # Szpilmann 2011-10-18 09:46
Pan radny to nie radny w Kowalu dostał tylko sto pare głosów a do powiatu dostał się tylko dzięki temu że nasz Burmistrz zrezygnował z mandatu radnego a Pan radny wślizgnął się na radnego. Kto pana wybrał? Jaki elektorat ma pan za sobą żaden!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # szymon 2011-10-18 18:57
p.g masz tak niskie popracie ,ze do tej pory dziwie sie jak mogles wygrac wybory. reprezentujesz tak niski poziom polityczny ,ze ze swieczka takiego szukac. ,, Rodzona-siostra tego urzędnika '' nie pozostawi tak tej sprawy ;] czy na pewno ta skarga wyplynela od dobrych,politycznych pracownikow? czy tez maczal w tym palce inny ''duch''.? :D;D
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # kowalak 2011-10-18 19:42
Napisałem komentarz,który sie nie ukazał niestety.Wynika z tego ,że cenzura portalu działa.Szkoda czasu na taki nieuczciwy portal.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # czaters 2011-10-19 14:24
janeczku drogi !:D nieudacznikiem jestes ty to po pierwsze. po drugie wybitnym dyrektorem szkoly byl rzekomy nieudacznik, po trzecie to kowal nie ma szczescia bo wybory przegral znakomity pedagog. na szczescie wszystko moze sie zdarzyc. :-x
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
-1 # Jozek 2011-10-19 18:54
Jestem zainspirowany tym artykułem. Dał mi wiele do myślenia. Nigdy nie powiedziałbym że w Domu Opieki Społecznej takie rzeczy miały miejsce. Nie wiedziałem ze ta placówka ma tak wybitnego dyrektora a raczej jego brak. Osoba na stanowisku powinna potrafić się wypowiadać, a nie stwarzać pozory. Pan Grudziński niedługo chyba będzie kandydował na burmistrza, Geniusz na skalę światową.Posiada rozległą wiedzę.Jest pewną polityczną postacią ale mało zaradną i bez poparcia.Czas na zmiany!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+1 # Jancio Wodnik 2011-10-19 19:40
Cytuję czaters:
janeczku drogi !:D nieudacznikiem jestes ty to po pierwsze. po drugie wybitnym dyrektorem szkoly byl rzekomy nieudacznik, po trzecie to kowal nie ma szczescia bo wybory przegral znakomity pedagog. na szczescie wszystko moze sie zdarzyc. :-x


Znakomity pedagog nie musi być znakomitym burmistrzem, i tego jestem prawie pewien.
z tą wybitnością dyrektora to bym nie przesadzał, ja bym powiedział, że miał zdolności organizacyjne, to dużo, ale nie wszystko, liczy się również charakter i osobowość
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
-1 # Jane Czaters 2011-10-19 20:12
Widać łatwo przychodzi oskarżać niewinne osoby Panu Piotrowi.
Rachunki będą wyrównane z wzajemnością.Daleko tak nie zajedzie. Polityk roku nie wie co za bardzo się dzieje w jego otoczeniu. Pani Dyrektor chyba zaczęła się przejmować tą sytuacją, life is brutal.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+1 # jan_niezbędny 2011-10-19 20:44
Ot kowalscy frustraci wyładowują swoje emocje i niespełnione ambicje pod pseudonimami. A podpisać się jeden z drugim i zobaczymy czy tacy odważni będziecie. Nie bronię Grudzińskiego bo go nie znam i nie chcę się wypowiadać na jego temat, ale ciekawy jestem, czy byście tak pisali gdyby trzeba było podać swoje prawdziwe imię i nazwisko. Łatwo jest pluć jadem na prawo i lewo!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+1 # alicja 2011-10-19 21:04
Nie znam p. Grodzińskiego, ale chylę czoła przed nim, że odważył się powiedzieć takie rzeczy i podpisał się z imienia i nazwiska. Jak czytam komentarze to włos się na głowie jeży, jaka jest nienawiść w tym małym społeczeństwie, a gość podpisujący się "Szymon" to chyba sam zainteresowany lub maż "rodzina-siostra"
Panie Piotrze tak trzymać!
Więcej tak odważnych ludzi jak Pan!
Pozdrawiam Alicja
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+1 # Marek Skórzewski 2011-10-19 21:22
Nie wiem kto ma racje w tym sporze, pewnie jak zwykle prawda siedzi po środku. udzielający wywiad przynajmniej ma jajca na swoim miejscu i choć pewnie się myli, to przynajmniej dumnie trzyma głowę do góry i nie ukrywa się pod nickami. Jeżeli mam czytać takie wywiady, to tylko z ludźmi, którzy odważnie głoszą swoje poglądy. Powtarzam - nie znam sprawy tak dobrze (?) jak inni - ale facet który o tym opowiada to gość, Jeśli pochodzi do tego z tak małej społeczności, to wielki szacunek za odwagę, której nam wszystkim brakuje. Mnie też, więc tym bardziej cenię gościa. Wolter powiedział " Twoje poglądy są idiotyczne, ale oddam życie abyś je głosił." Pozdrawiam z zapewnieniem, że inni też potrafią się podpisać pod komentarzami w necie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
-1 # Viva czaters 2011-10-20 09:14
Ludzie czytaliscie kiedys gazetę? Bo myśle ,ze jednak nie . Jak mozna udzielać wywiadu i nie podać imienia i nazwiska . To chyba logiczne ,ze sie podaje. I nie rozumiem zachwytu nad grudzinskim ,który zrobił rzecz oczywista. Czas najwyższy żeby prawda wyszła na jaw. Merytoryczny pg rada ode mnie wzbogac słownictwo. Odważny janeczku niezbędny czemu sie nie podpisales z imienia i nazwiska ???? A od nich tego wymagasz ??
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # Pokazcie kota 2011-10-20 09:18
Szymon jest obcokrajowcem , a rodzina-Siostra jest singlem . Na pewno tak jest nie wiem Alicja jak tego nie zauwazylas.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
-1 # Marek 2011-10-20 09:43
Tylko TVN 24 pomoże w tym sporze.Ten dom nosi nazwę POD SERDUSZKIEM,ale chyba kamiennym trzeba przewietrzyć ten dom inaczej mieszkańcy poduszą się.A P.Rosiak niech odejdzie z godnością bo sama wie najlepiej jak było przez te 15 lat.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
-1 # Jane Czaters 2011-10-20 18:29
Jest zabawa jest impreza. Widze ze Ala dobrała się z Janem jak Flip z Flapem. Zdecydowanie najlepsi Holmsi jakich znam. Kłaniam się nisko do podłogi przed nimi. Kto obecnie podpisuję sie na forach imieniem i nazwiskiem. Sto lat temu miały miejsce takie rzeczy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # Bronka 2011-10-20 20:31
Tych radnych powiatowych to widac tylko przy przecinaniu wstęgi i bywaniu na dożynkach no i jeszcze przy podziale stołków.Powiaty to twór niepotrzebny,a bardzo kosztowny dla społeczeństwa.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+1 # Zosia 2011-10-24 16:41
Cytuję kowalak:
Pan Grudziński ubolewa nad kontrolami,trzeba zapytać co mają do powiedzenia pensjonariusze tego domu na temat pracy personelu.Personel chciałby żeby podopieczni spali i lezeli w pieluchomajtkach,a oni mieli świety spokój.Panu Grudzińskiemu tylko stołki w głowie a nie dobro chorych ludzi .

Chyba się skądś znamy,bo taka opinia może wyjść tylko od jednej wiecznie niezadowolonej osoby zamieszkującej Dps, a może byś tak uśmiechnął się do wielkiego p. starosty,żeby na tak wiele osób praktycznie całkowicie niesprawnych zatrudnił więcej osób, bo to nie jest dom spokojnej starości tylko dla ludzi przewlekle i somantycznie chorych. Podnieść jedna osobę z SM to jest ciężka fizyczna praca a takich osób wymagających pomocy jest 3/4zamieszkałych w tym domu. Potraficie być tylko wiecznie niezadowoleni i tylko brać, myślicie,że inny dyrektor tej placówki da wam dodatkowe przywileje,on też ma ograniczenia, do których musi się stosować.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # g.g. 2012-07-23 08:27
No i stało się.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 

Dodaj komentarz

1. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do redagowania przesłanej wiadomości.
Wiadomości zawierające treści o charakterze bezprawnym, naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, zawierające treści pornograficzne, propagujące faszyzm, nazizm, komunizm, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, obrażające uczucia religijne i inne sprzeczne z dobrymi obyczajami, nie będą przez nas publikowane.
2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialność za publikowane treści komentarzy. Komentarze nie wyrażają zdania i stanowiska redakcji Portalu. Moderowanie komentarzy ma za zadanie jedynie zapobieganie publikowaniu komentarzy naruszających prawo zgodnie z pkt 1 niniejszego regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

Kod antysapmowy
Odśwież


Dziś jest 

Imieniny

Dziś: Ryszarda Teodora
Jutro: Hieronima Sebastiana
Pojutrze: Apoliny Eryki Cyryla

Sonda


fabrykabaner_stowarzyszeniekukuczka_skalyglosybaner_w_obiektywieGmina BaruchowoGmina KowalGmina WłocławekZespół Szkół w KowaluStowarzyszenie OligoPZD - Okręg Toruńsko-WłocławskibRACTWO mIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODECKIEJParafia Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławkuwyd_krukowiakneandesign.plPrue Art GroupGKS BaruchowoGostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowybaner_pckmopr